کمپین های خیریه های کارآفرین نوآور

کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

 معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۵ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پا...

 • 560% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۴ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 1324% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۳ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 641% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۲ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 855% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده

کمپین های هنری

کاربر
کمپین سفالگری به سبک مد...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید کمپین کارآفرینی سفالگری به سبک م...

 • 43% از محصولات فروخته شد
 • 700,000هدف
 • تمام شده
کاربر
منتخب مینا و خاتم...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید منتخب مینا و خاتم در این پروژه ۳...

 • 0% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
میناکاری روی سفال...
از رها مهدوی

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات میناکاری روی سفال در اکث...

 • 24% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
میناکاری قدمتی به انداز...
از نگارینا

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات میناکاری هنری به قدمت اص...

 • 0% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده

ملاتیما چیست؟

 

ملاتیما یک استارتاپ است که کمپین های حمایت از هنرمندان و خیریه های کارآفرین نوآور را به صورت رایگان برای آن ها راه اندازی می کند تا بتواند در رشد کارآفرینی سهمی داشته باشد

دانشگاه صنعتی شریف

با هیات علمی ما ، که از اساتید دانشگاه صنعتی شریف هستند در لینک زیر آشنا شوید.

اساتید حامی ملاتیما

غنی در مجوز ها

 

ما تمام مجوز های لازم از نماد الکترونیک تا تاییدیه بانک ها را برای فعالیت خود دریافت کرده ایم در پایین صفحه مجوز ها قابل مشاهده است

هدف ما پول نیست!

 

ما تنها یک هدف داریم ، حمایت از هنر ، خیریه های کارآفرین نوآور و تنها یک شعار متناسب با این هدف است ، با هم میسازیمش

به ما اعتماد کنید

ملاتیما تمام جزییات پرداخت های حامیان را پس از اتمام زمان پروژه و با رعایت حریم شخصی آنان منتشر می کند تا اسناد مالی اش مانند کریستال شفاف و صاف باشد ، ما خودمان را مسئول در برابر اعتماد شما می دانیم

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

به کانال ملاتیما در تلگرام بپیوندید!