ارتباط با ما

با ما در ارتباط باشید

ارتباط مستقیم

دفتر کار موقت : پردیس فناوری دانشگاه قم – واحد ۱۰۷ 

 

قم، بلوار شهید صدوقی، مجتمع خلیج فارس، واحد منفی ۱۱۵ (دفتر کار سابق)

۰۲۵۹۱۰۰۲۷۱۵

۵۷۸۱ ۷۵۱ ۹۱۲ ۹۸+

علی راسترو صرمی

مدیر ارتباطات

بزرگترین حمایت شما از تیم ملاتیما چند خط جمله و فرستادنشون به ماست هر چی می خواد باشه از انتقاد گرفته تا پیشنهاد