استارتاپ دانشجویی

دی
۲۵

استارتاپ دانشجویی

توسطmalatima |  

استارتاپ دانشجویی
استارتاپ دانشجویی
دوران دانشجویی دورانی ارزشمند برای ایجاد یک کسب و کار جدید به شمار می رود. شمار زیاد استارتاپهای موفق دنیا که در دوران دانشجویی بنیانگذاران خود پایه ریزی شده اند مؤید این موضوع است.
در بسیاری از رشته های فنی و مهندسی، رشته های علوم انسانی و یا رشته های مرتبط با حوزه پزشکی می توان استارتاپهای موفقی پایه ریزی نمود. کافی است دانشجو با دید کارآفرینانه و خلاقانه به دنبال حل مسائل و مشکلات پیرامون خود باشد. قرار داشتن در محیطی سرشار از نیروهای جوان و نخبه می تواند موجب جرقه زدن ایده های نو در افراد شود. کافی است دانشجو نگاه تیزبین خود را تقویت نموده و در پی شکار فرصتها باشد.
در دسترس بودن امکانات دانشگاه همانند سایت و یا کارگاه ها، در دسترس بودن اساتید و نیز امکان شروع یک کار تیمی در کنار سایر دانشجویان همه و همه نشان می دهد دوران دانشجویی می تواند دوران طلایی کارآفرینی باشد.
نمونه ایده های استارتاپی برای رشته های مختلف
ایجاد یک سایت برای توضیح فلسفه به زبان عامیانه برای عامه مردم می تواند یک ایده بسیار جذاب برای دانشجویان این رشته باشد. ساخت مرکزی آنلاین برای مشاوره روانشناسی با تمرکز بر گروههای آسیب پذیر جامعه و یا مشاوره حقوقی نیز می تواند ایده ای مناسب برای دانشجویان رشته های روانشناسی و حقوق باشد.
در زمینه های فنی و مهندسی نیز پتانسیل بالاسیی برای ایجاد استارتاپهای موفق وجود دارد. برای نمونه در رشته معماری، طراحی سایتی برای اخذ اطلاعات فضای داخلی و مشاوره و طراحی آنلاین می تواند کاربران را از مراجعه حضوری بی نیاز نماید. همچنین در رشته هایی مانند مهندسی صنایع یا مهندسی مکانیک، طراحی سایت آموزشی برای ارائه آموزشهای مورد نیاز در محخیط کار با هدف کم کردن فاصله صنعت و دانشگاه می تواند ایده مناسبی باشد.
ملاتیما و استارتاپهای دانشجویی
استارتاپهای دانشجویی همانند سایر استارتاپها نیاز به حمایت و نیز جذب سرمایه دارند. ملاتیما به عنوان سایت حامی ایده های خلاق، فرصتی ناب در اختیار دانشجویان قرار می دهد تا با معرفی ایده خود به جذب سرمایه بپردازند. کسب سرمایه جمعی و انجام بازاریابی حرفه ای توسط ملاتیما خدماتی است که ملاتیما برای ایده های خلاقانه دانشجویان ارائه می دهد. بنابراین اگر دانشجویید و ایده خلاقانه ای در مورد پروژه های خیریه محور کارآفرین و مهارت آموز و یا پروژه های صنایع دستی در سر دارید، تامل جایز نیست! با ملاتیما تماس بگیرید. تماس با ملاتیما اولین اقدام شما برای دستیابی به آینده ای متفاوت خواهد بود.

کیک استاتر ایرانی

حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)

امیدواریم از مقاله ی استارتاپ دانشجویی لذت برده باشید