انواع خیریه ها

بهمن
۱۶

انواع خیریه ها

توسطalirastro |  

 
انواع خیریه ها
 
انواع خیریه ها - انواع خیریه ها
 
با یک جستجوی ساده در اینترنت با انواع خیریه ها مواجه می شویم که در جامعه ایرانی در حال فعالیت هستند . این موسسات جدا از اشخاص حقیقی و گروه های داوطلبی هستند که در راه کمک به نیازمندان و به قول دیگر اهدای صدقه فعالیت دارند. اما آینده جامعه ای که در آن رویکرد صدقه محوری به جای کارآفرینی و اشتغالزایی حاکم باشد چگونه خواهد بود؟
در این گونه جوامع از جمله کشور ما، فرهنگ گداپروری حاکم و غالب شده و افراد به جای تلاش و کوشش چشم به کمک های خیرین دارند. صدقه و کمک های انواع خیریه ها در بلندمدت نه تنها کمکی به وضع جامعه نخواهد کرد، بلکه منجر به ازبین رفتن روحیه کارآفرینی و اشتغالزایی می گردد.
در این شرایط چه باید کرد؟
 
انواع خیریه ها - انواع خیریه ها 1
 
در اینکه تعداد بسیاری از افراد در جامعه ما از لحاظ درآمدزایی در وضعیت مناسبی نیستند شکی نیست. اما ما معتقدیم چاره کار اهدای کمک های بلاعوض و به عبارت دیگر صدقه دادن نیست. برای بهبود وضعیت معیشت این دسته از افراد جامعه، بایستی به یاری یکدیگر و با کمک سرمایه های کوچک و بزرگ، راه را برای اشتغال آنها فراهم کنیم. ایجاد بستری مناسب برای فعالیت مفید اقتصادی نه تنها این افراد را از کمک دیگران بی نیاز می کند، بلکه کمکی خواهد بود برای اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده
 
ملاتیما و پروژه های خیریه
انواع خیریه ها - ملاتیما و پروژه های خیریه
ملاتیما هیچ راهبردی برای کمک بلاعوض به نیازمندان ندارد. اما در عوض ما فضایی منحصربفرد ایجاد کرده ایم تا افراد در آن افقی روشن پیش چشم خود تصور کنند. فضایی که در آن به افراد کمک می شود کسب و کارهای خود را ایجاد کرده، محصولات خود را به طور رایگان در معرض نمایش و فروش گذاشته و از یاری و حمایت حامیان برخوردار شوند. به عبارتی ساده ما در ملاتیما به افراد ماهی نمی دهیم، اما روش ماهیگیری را به آنها یاد می دهیم.
 
کمک کردن به نیازمند
کمک کردن به دیگران