حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)

اگر هنرمند هستید و به دنبال آنید که کسب و کار و یا تجارتی را شروع کنید و نیاز به حمایت مالی دارید این مقاله را تا آخر بخوانید، آخرین پیشنهاد بهترین پیشنهاد برای شماست

گرفتن وام

می توانید از دولت وام بگیرید. دولت طرح های گوناگونی برای دادن وام به کار و کسب و تجارت را اجرا می کند. وام های اقتصادی با سود کم می توانند سرمایه خوبی برای شروع کار شما باشند. دولت وام های گوناگونی را در اختیار مشتریان قرار می دهد اما معمولا گرفتن این وام ها زمان زیادی می برد و وقت و انرژی شما را هدر می دهد. اگر می توانید وام را به سرعت دریافت کنید راه حل مناسبی است و گرنه اتلاف وقت برای گرفتن یک وام به ضرر شماست.

قرض از اطرافیان

این هم راه حل مناسب دیگری برای جذب سرمایه است. حتما در اطرافیان شما کسانی هستند که داری ثروت مناسبی هستند و می توانید از انها پول قرض بگیرید و برای خود سرمایه ای تامین کنید. کار و کسب و تجارت خود را برای او شرح داده و او را مطمئن سازید که به موقع قرض او را پرداخت خواهید کرد

شرکت های خصوصی

یکی دیگر از راه های جذب سرمایه شرکت های خصوصی فعال در این زمینه هستند. شرکت های خصوصی زیادی امروزه از طرح ها و کسب و کارهای نوپا حمایت می کنند.شرکت های خصوصی با نمایش مهارت و کسب و کار شما برای شما سرمایه جذب می کنند و شما را از لحاظ مالی نیز پشتیبانی می کنند

اما پیشنهاد ما چیست؟

یکی از این شرکت ها ملاتیما می باشد که  پروژه های زیادی را در جهت رونق کسب وکار به پایان رسانده است. ملاتیما از طریق حمایت مالی از پروژه شما و جذب سرمایه برای ان می تواند گزینه ای بسیار عالی برای شما باشد. حتما این گزینه را امتحان کنید.

سیستم ملاتیما به این شکل است که شما محصول تولیدی خود را در قالب پروژه ای برای ملاتیما ارسال می کنید و ملاتیما پس از بررسی ، آن را در سایت خود قرار می دهد و طی تاریخ مشخصی برای شما به فروش می رساند. خوبی این سیستم در هزینه بسیار کمتر، راحتی کار و حمایت مشاوره ای و مالی ان است.

ملاتیما با هم میسازیمش