خیریه ی واقعی و کارآفرین

در ایران خیریه های بسیار زیادی فعالیت می کنند که در میان آن ها تعداد کمی مانند محک بر سر زبان ها می افتند ، هر خیریه ای در ابتدا برای خود هدفی مشخص می کند و چنان چه به آن هدف متعهد باشد و مطابق آن به پیش رود خیلی زود به اهداف خود رسیده و مورد اطمینان مردم قرار می گیرید

ملاتیما به عنوان بستری برای کمپین های خیریه کارآفرینانه تلاش می کند تا از کمپین های خیریه کودکان کار حمایت کند تا ریشه بی سوادی و متخصص نبودن از همان ریشه درمان شود ملاتیما تاکنون با خیریه هایی که با او هم هدف بودند بسیار زیاد کار کرده  و کمپین های آن هارا در وبسایت خود لانچ کرده است

در ادامه به وارسی چند کمپین از بین کمپین های زیاد ملاتیما می پردازیم تا ببینیم دقیقا ملاتیما چه اهدافی را دنبال می کند

کمپین های ۱ و۲ حمایت های دانشجویی از کودکان کار

کمپین های خیریه کودکان کار که در غالب خیریه دانشجویی برگزار شد و عده کثیری از دانشجویان از این کمپین ها حمایت کردند و باعث شدند در اولین کمپین ۷۳ درصد و در دومین کمپین ۱۵۲ درصد از بودجه مورد نیاز جمع آوری شود

کمپین شماره ۱

کمپین شماره ۲

کمپین شماره ۳ حمایت دانشجویان از کودکان کار

کمپین حمایت از خیریه کودکان کار در مرحله سوم توانست به ۱۶۲ درصد از بودجه ی مورد نیاز برسد و دانشجویان عزیز در این کمپین کمک به خیریه ای کردند که کمپین را در ملاتیما برگزار کرده بود

کمپین شماره ۳

جزییات و شفافیت مالی در ملاتیما

در ملاتیما تمام جزییات مالی به صورت شفاف قرار می گیرد تا مردم عزیز در کمک کردن به خیریه ها تردیدی نداشته باشند و بدانند پولشان در کجا و چگونه خرج می شود

تمام جزییات مالی در لینک زیر قابل مشاهده است

جزییات و شفافیت مالی ملاتیما