راهنمای عملی

راهنمای عملی ملاتیما برای حامیان پروژه های خیریه ی کارآفرینی

خرید از پروژه های ملاتیما:

در پروژه های ملاتیما یک نوار بنفش رنگ و یک روز شمار وجود دارد
نوار بنفش رنگ نشان دهنده ی میزان محصولات فروخته شده در هر پروژه است و روز شمار مدت زمانی است که شما فرصت خرید از این پروژه را دارید و پس از اتمام زمان پروژه نمی توانید محصولات آن را خریداری کنید وجود این سیستم به خاطر زمان بندی قطعی برای پایان پروژه های  ملاتیما است
در پروژه های هنرمندان محصولات ملاتیما پس از پایان روز شماره پروژه ، آماده و برای شما ارسال خواهند شد و در پروژه های حمایتی پس از پایان زمان پروژه تمام پول ها به موسسه خیریه طرف قرارداد پرداخت خواهد شد تا آن ها فعالیت خود را شروع کنند

بازپرداخت ملاتیما

چنانچه در مدت زمان باقی مانده تا پایان پروژه از خرید و حمایتتان منصرف شدید می توانید پول خود را به صورت کامل بازپس گیرید

راهنمای علمی ملاتیما برای خیریه ها، کار آفرینان و هنرمندان

04

پس از ثبت نام در سایت می توانید به قسمت ایجاد پروژه جدید بروید و فرم ای که در آن وجود دارد را پر کنید و پس از آن ، آن پروژه را تایید کنید و منتظر بررسی هیات علمی ما بمانید

شما اگر چنان چه خیریه هستید می توانید پروژه های خیریه خود که محتوی آموزشی و کارآفرینی برای نیازمندان را دارند برای ما آپلود کنید

اگر چنان چه هنرمند هستید می توانید محصولات خود را برای ما آپلود کنید تا ما آن ها را بررسی کنیم

برای اطلاعات بیش تر قوانین را مطالعه کنید