راهنمای عملی

راهنمای عملی ملاتیما برای حامیان کمپین ها

حمایت از کمپین های ملاتیما:

در کمپین های ملاتیما یک نوار بنفش رنگ و یک روز شمار وجود دارد
نوار بنفش رنگ نشان دهنده ی میزان حمایت از هر کمپین است و روز شمار مدت زمانی است که شما فرصت حمایت از این کمپین های خیریه و هنرمندان را دارید و پس از اتمام زمان کمپین نمی توانید از آن حمایت کنید وجود این سیستم به خاطر زمان بندی قطعی برای پایان کمپین های ملاتیما است
در کمپین های حمایت از خیریه های نوآور اجتماعی و هنرمندان پس از پایان زمان کمپین تمام پول ها به موسسه خیریه و یا هنرمند طرف قرارداد پرداخت خواهد شد تا آن ها فعالیت خود را شروع کنند.

بازپرداخت ملاتیما

چنانچه در مدت زمان باقی مانده تا پایان کمپین از  حمایتتان منصرف شدید می توانید پول خود را به صورت کامل بازپس گیرید

راهنمای عملی ملاتیما برای خیریه های نوآور و هنرمندان

04

پس از ثبت نام در سایت می توانید به قسمت ایجاد پروژه جدید بروید و فرم ای که در آن وجود دارد را پر کنید و پس از آن ، آن پروژه را تایید کنید و منتظر بررسی هیات علمی ما بمانید

شما اگر چنان چه خیریه هستید می توانید پروژه های خیریه خود که محتوی آموزشی و کارآفرینی برای نیازمندان را دارند برای ما آپلود کنید

اگر چنان چه هنرمند هستید می توانید محصولات خود را برای ما آپلود کنید تا ما آن ها را بررسی کنیم

برای اطلاعات بیش تر قوانین را مطالعه کنید