ارزش هایی که ملاتیما ایجاد می کند

1-ملاتیما بستر رشد شرکت ها و کارآفرینان در زمینه های هنری را ایجاد می کند و به آن ها فرصت استفاده از خدمات بازاریابی و فروش و رشد اعتبار برند را می دهد

2-مفهوم جدیدی به نام حمایت جمعی را ایجاد کرده ، به این صورت که مردم طعم شیرین حمایت از کمپین های بزرگ را با حمایت های منفرد خود می چشند (توضیح بیشتر )

رسالت ملاتیما ایجاد بستری قوی برای رشد خیریه های نوآور اجتماعی و هنرمندان است.

ملاتیما یک پروژه از شرکت آریا شتاب پردیس است که رسالت خود را ایجاد بستری قوی برای خیریه های نوآور خدمات اجتماعی و هنرمندان کشور می داند

ملاتیما هرگز اطلاعات مشتریان خود را به شرکت های ثالت نمی فروشد

قوانین ملاتیما کاملا شفاف است و ملاتیما به دنبال بازی با قوائد برای کنترل بر پروژه و یا مسائل حقوقی دیگری نیست

ملاتیما هرگز پارتی بازی برای برتری دادن یک پروژه نسبت به دیگری را نمی پذیرد و تنها به دلیل سطح کیفی بالاتر

به برخی پروژه ها بهای بیش تری می دهد توجه داشته باشید که پروژه های کم کیفیت نباید در شرایط یکسانی

با پروژه های سطح بالا قرار بگیرند که این عین بی عدالتی است

رسالت اصلی ملاتیما مبارزه با نابرابری هایی است که بر اساس محل زندگی و سرمایه های شخصی بوجود آمده است

ملاتیما با استفاده از ساختار خود تنها شرط برای موفقیت را در دو فاکتور می داند اول کیفیت بالای پروژه و تناسب با

معیار های علمی دوم استقبال مردم از پروژه ، به این شکل شروطی مانند نداشتن سرمایه و عدم دسترسی به بازار فروش

عدم دسترسی به سرمایه گذاران و … حذف می شود