حساب کاربری

تمام مسئولیت استفاده از اکانت شما به عهده ی فرد ثبت نام کننده خواهد بود لطفا از اکانت خود فقط استفاده کنید اگر متوجه شدید شخص دیگری از اکانت شما استفاده می کند حتما آن را به ما خبر دهید

کارهایی که از انجام آن ها منع شدید!

  • توهین به سایرین
  • دزدیدن اطلاعات شخصی دیگران
  • هک کردن اکانت ها
  • … و از این دست کار های غیر قانونی عرف در فضای مجازی