سایت کراودفاندینگ

بهمن
۰۲

سایت کراودفاندینگ

توسطalirastro |  

 
سایت کراودفاندینگ
 
سایت کراودفاندینگ
 
سایت کراودفاندینگ یا تامین سرمایه جمعی روشی نوین است که در آن از سرمایه های کوچک عده زیادی از حامیان برای تامین سرمایه کسب و کارها و عمدتا استارتاپها استفاده می شود. در کراودفاندینگ که یک بازی برد-برد محسوب می شود مزایایی برای دو طرف ایجاد می شود. از سویی صاحبان ایده و استارتاپهای نیازمند تامین سرمایه، می توانند سرمایه مورد نیاز خود را با روشی مناسب و فارغ از پیچیدگی های اداری جمع آوری کرده و از سویی صاحبان سرمایه نیز می توانند از مزایای حاصل از سرمایه گذاری در یک استارتاپ بهره مند شوند.
همچنین بسیار دیده شده است که افرادی که تمایل به سرمایه گذاری دارند، ولی امکان ارتباط با یک کارآفرین را نداشته اند. کراودفاندینگ فضایی فراهم می آورد تا این ارتباط به شکلی موثر شکل گرفته و در راستای حمایت از تولید و کارآفرینی پیش رود. شریک شدن سرمایه گذار بر اساس ۳ روش اصلی صورت می گیرد.
 
سایت کراودفاندینگ
 
روش پاداش محور
که در آن پاداش توسط صاحبان ایده برای سرمایه گذاران تعریف شده و پس از به سرانجام رسیدن پروژه، پاداش سرمایه گذاران پرداخت می شود. پاداش صاحبان سرمایه بسته به نوع پروژه و میزان سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود. برای نمونه، ارائه تخفیفات برای محصول پس از دستیابی به نتیجه، شرکت در مراسم رونمایی برای پروژه ساخت فیلم می تواند از جمله پاداش های تعیین شده برای سرمایه گذاران باشد.
روش وام
که در آن صاحب ایده بایستی پس از به نتیجه رسیدن کسب و کار، سرمایه را به صاحبان سرمایه برگرداند.
روش مشارکت
که در آن صاحبان سرمایه در واقع بخشی از سهام کسب و کار را خریداری نموده اند و در سود ناشی از ایجاد کسب و کار سهیم می شوند.
در ایران به دلایل قانونی تنها روش اول کراودفاندینگ مرسوم می باشد و عمده سایت های فعال در زمینه کراودفاندینگ نیز از این روش استفاده می کنند.
 
ملاتیما سایت کراودفاندینگ در ایران
سایت کراودفاندینگ -ملاتیما سایت کراودفاندینگ در ایران
کراودفاندینگ ایرانی نیز در سالهای اخیر رو به توسعه بوده است. در سالهای اخیر بعضی سایتها با هدف کراودفاندینگ ایجاد شده اند. در این میان ملاتیما نیز به عنوان سایت کراودفاندینگ فعالیت خود را گسترش داده است. امکان ثبت آسان ایده ها مانند ایده های مربوط به حوزه خیریه و صنایع دستی ، تعداد زیاد حامیان مالی ، استفاده از شیوه های مختلف و متنوع کاری مانند تخفیف گروهی، فروشگاه آنلاین صنایع دستی و … موجب شده است ملاتیما در این صحنه تصویر ماندگاری از خود ثبت نماید.
 
کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !
حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)
نمایشگاه صنایع دستی
خرید صنایع دستی
فروشگاه صنایع دستی
حراجی اینترنتی