مهربانه یا ملاتیما؟

دی
۲۷

مهربانه یا ملاتیما؟

توسطmalatima |  

صدقه یا کارآفرینی؟

مهربانه

وب سایت مهربانه

سایت مهربانه یک سایتی است که از طریق سیستم کراودفاندینگ برای فعالیت های اجتماعی سرمایه و پول جمع می کند. این سایت فعالیت های بسیار خیرخواهانه ای انجام می دهد اما انتقاد جدی به آن وارد است و ان اینست که رویکرد بخشش پول به دیگران مشکل آنها را فقط به صورت موقت حل خواهد کرد. اینکه به دیگران پول بدهید تا بتوانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند کار بسیار پسندیده ای است اما مشکل بسیاری از آنان را برای همیشه حل نخواهد کرد. بهتر است به جای جمع آوری پول برای رفع نیازهای افراد نیازمندان زمینه شغل و رشد آنان را در اجتماع فراهم کرد. با انجام این کار می توان هم به رونق اشتغال کمک کرد و هم سطح اجتماعی افراد نیازمند را بهبود بخشید. ملاتیما نیز به عنوان یک مجموعه با رویکرد کراودفاندینگ فعالیت می کند اما با سیستم بخشش پول به افراد نیازمند مخالف است و هدف خود را بر پایه کارافرینی قرار داده است. ملاتیما اعتقاد دارد که با افزایش رونق و کسب و کار در جامعه فقر اجتماعی نیز کم خواهد شد و بنابراین بر روی ایده ها و طرح های خلاقانه کاری سرمایه گذاری می کند و انها را به سرانجام می رساند.

و اما ملاتیما
مهربانه
ملاتیما مجموعه ای است که جهت حمایت از هنرمندان رشته های مختلف هنر و صنایع دستی و خیریه های کارآفرین طراحی شده است و تیمی متخصص و خبره در آن فعالیت دارند. افرادی که دارای ایده های فکری تازه و خلاقانه هستند می توانند روی ملاتیما حساب خاصی باز کنند و از آن به عنوان پله پرتاب خود استفاده کنند. ملاتیما بستری مناسب برای سرمایه گذاری و فروش و تبلیغ محصولات فراهم کرده است. شما با اعتماد به ملاتیما از فرصت بسیار مناسبی بهره مند خواهید شد و می توانید در کار و حرفه خود به سرعت پیشرفت کنید. پروژه های خیریه ملاتیما که در کنار پروژه های مربوط به صنایع دستی قرار دارند ، تفاوتی که با دیگر پروژه های خیریه سایت های مشابه دارند ، از نظر کارآفرینی و کسب مهارت به نیازمندان است نه فقط صدقه دادن به این افراد. پس وقت را از دست ندهید و به سایت ملاتیما سر بزنید.

کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !

کیک استارتر ایرانی