پروژه های ملاتیما

ملاتیما وب سایتی است که هنرمندان و خیریه های کارآفرین در آن کمپین راه اندازی می کنند و مردم از آن کمپین ها حمایت می کنند و در ازای حمایت خود از کمپین ها هدایایی را می توانند دریافت کنند

در صورتی که کمپین های شما در سگمنت هنری و یا خیریه کارآفرینانه جای میگیرد می توانید پس از ساخت اکانت در ملاتیما ، کمپین خود را بارگذاری کنید تا جهت بررسی و تایید نهایی به مدیریت ملاتیما ارسال شود

کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

 معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۵ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پا...

 • 560% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۴ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 1324% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۳ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 641% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۲ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 855% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۱ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 1299% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۰ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (...

 • 470% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۹ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 604% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۸ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 606% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۷ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 285% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۶ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 641% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت مردمی از کو...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت مردمی از کودکان کار (بهترین راه شکرگزاری خدا) ملاتیما وب سایتی...

 • 473% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۴) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 183% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,200,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۳) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 162% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,200,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین سفالگری به سبک مد...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید کمپین کارآفرینی سفالگری به سبک م...

 • 43% از محصولات فروخته شد
 • 700,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت دانشجویی از...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۲) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 152% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,700,000هدف
 • تمام شده
کاربر
منتخب مینا و خاتم...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید منتخب مینا و خاتم در این پروژه ۳...

 • 0% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
میناکاری روی سفال...
از رها مهدوی

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات میناکاری روی سفال در اکث...

 • 24% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
میناکاری قدمتی به انداز...
از نگارینا

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات میناکاری هنری به قدمت اص...

 • 0% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
محصولات چرمی با قیمت بس...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات چرمی با قیمت بسیار مناسب...

 • 26% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت از کودکان کار ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 73% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 2,500,000هدف
 • تمام شده
کاربر
اصیل ترین هنر اصفهان (خ...
از صنایع دستی هنر 33

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید اصیل ترین هنر اصفهان (خاتم کاری)...

 • 0% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کیف پول های سنتی...
از اتحادیه صنایع دستی شهر کرد

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید بازگشت به سنت در کیف پول های ستن...

 • 30% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
سبکی جدید در هنر مس گری...
از amlas

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید سبکی جدید در هنر مس گری محصولات ...

 • 33% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
قلع و مس و قلم...
از ابوالفضل رشوانلو

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید قلع و مس و قلم (محصولات قلم زنی ...

 • 0% از محصولات فروخته شد
 • 1,500,000هدف
 • تمام شده
کاربر
بهترین های نمد بافی و ت...
از اتحادیه صنایع دستی شهر کرد

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید بهترین های نمد بافی و ترمه دوزی ش...

 • 32% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
اجسام فضایی (ترکیب چوب ...
از علی اسماعیل زاده

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید بیش تر افراد فکر می کنند صنایع دس...

 • 39% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
مجموعه نقاشی ها بر سنگ ...
از مهدی خرمیان

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید شاید کم تر پیش می آید که در فروشگ...

 • 22% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
گلیم های دست باف...
از زهرا مراقی

اگر با ملاتیما و نحوه ی خرید از آن آشنا نیستید ویدئو ی زیر را ببینید گلیم های دست باف ساخته شده از پشم خالص و ...

 • 66% از محصولات فروخته شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
گل های مینیاتوری...
از malatima

پس از تجربه موفق پروژه های صنایع دستی اصفهان و پروژه ی قاب های قلم زنی تصمیم گرفتیم تا برای شما سری جدیدی از م...

 • 29% از محصولات فروخته شد
 • 2,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
قلم زنی (فروش ویژه)...
از malatima

محصولات قلم زنی ملاتیما در ۱:۴۹ دقیقه نسل جدید پروژه های صنایع دستی ملاتیما محصولات قلم زنی ملاتیما برای هدیه ...

 • 23% از محصولات فروخته شد
 • 2,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
بهترینِ صنایع دستی اصفه...
از malatima

بهترینِ صنایع دستی اصفهان – دومین انتشار موفق شما یک اثر هنری خاص و با کیفیت را چگونه می شناسید ؟ کیفیت ...

 • 86% از محصولات فروخته شد
 • 2,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
بهترینِ صنایع دستی اصفه...
از malatima

بهترینِ صنایع دستی اصفهان مهلت این پروژه به اتمام رسیده است برای خرید از صنایع دستی اصفهان به صفحه ی بهترین صن...

 • 114% از محصولات فروخته شد
 • 2,000,000هدف
 • تمام شده