کار گروهی

دی
۲۶

کار گروهی

توسطalirastro |  

کار گروهی

کار گروهی

یکی از ویژگی های انسانها کار گروهی است. از دیرباز، انسان علاقمند به پیوستن به گروه و انجام فعالیت های گروهی بوده است. می توان گفت یکی از علل پیشرفت جوامع بشری، حضور در گروه ها و کار کردن با یکدیگر بوده است.

کار گروهی ، یک ضرورت یا یک انتخاب؟

کار گروهی - کار گروهی، یک ضرورت یا یک انتخاب؟

کارهای گروهی امروزه به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. کار کردن در گروه مزایای زیادی به همراه دارد. از جمله آنها میتوان مواردی مانند تقویت روحیه و افزایش انگیزه، پوشاندن نقاط ضعف یکدیگر و یادگیری از دیگران را برشمرد.

وضعیت کار گروهی در ایران

کار گروهی - وضعیت کار گروهی در ایران

ایران جزء جوامعی است که فرهنگ کار گروهی در آن ضعیف ارزیابی می شود. به واقع ایرانی ها به دلایل مختلف تمایل به فردگرایی دارند. مواردی مانند خودرای بودن، تحسین طلبی، عدم تمایل به پذیرش تفاوتها، عدم تمایل به رعایت قوانین گروه و ترس از یکدیگر از مهم ترین عوامل منفی تاثیرگذار بر روی وضعیت کارهای گروهی در ایران است.

کار گروهی و استارتاپها

کار گروهی - کار گروهی و استارتاپها

فعالیت گروهی در ایجاد یک استارتاپ موفق نیز اهمیت زیادی دارد. دارا بودن تیمی که برای اهداف بزرگ فعالیت می کند و از روحیه جمعی بالایی برخوردار است یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت یک استارتاپ است.

ملاتیما و گسترش روحیه کار گروهی
کار گروهی - ملاتیما و گسترش روحیه کار گروهی

ملاتیما یک سایت حمایت از ایده های هنری و خیریه های کارآفرین با رویکرد سرمایه گذاری جمعی است. در ملاتیما افراد ایده های خود را در معرض دید عموم قرار داده و سرمایه گذاران از آن حمایت می کنند. ملاتیما در واقع با این رویکرد در پی گسترش روحیه کار گروهی است. رویکردی که سبب می شود در ابتدای استارت یک کسب و کار، یک گروه از یک ایده حمایت نمایند.
از سویی در ملاتیما نیز همانند سایر سایت های سرمایه جمعی، ایده های گروهی مورد استقبال بیشتری قرار می گیرند و این خود عاملی است تا افراد را تشویق نماید که به جای ثبت انفرادی ایده، به دنبال تیم سازی و ارائه ایده های گروهی باشند.

هنرهای خانگی درآمدزا
فروشگاه صنایع دستی
نمایشگاه صنایع دستی
خرید صنایع دستی
حراجی اینترنتی