کراودفاندینگ ایرانی

بهمن
۱۴

کراودفاندینگ ایرانی

توسطalirastro |  

کراودفاندینگ ایرانی

کراودفاندینگ ایرانی - کراودفاندینگ ایرانی

آیا تا به حال نام سایت کراودفاندینگ ایرانی را شنیده اید؟ کراودفاندینگ یک سایت خارجی ممتاز است که برای طرح ها و ایده های خلاق از طریق سرمایه گذاری جمعی پول و سرمایه جمع می کند. در ایران نیز سایت های زیادی به پیروی از آن دست به فعالیت شده اند تا بتوانند کمکی به جامعه خود بکنند.
اما کدامیک از سایت های کراودفاندینگ ایرانی واقعی است ؟
یک کراودفاندینگ واقعی دارای مشخصاتی است که آن را از بقیه متمایز می کند. سایت مشابه کراودفاندینگ ایرانی و مطرح در این زمینه دونیت می باشد. این پلتفرم بر اساس کراودفاندینگ یا سرمایه گذاری جمعی کار می کند اما کراودفاندینگ کامل نیست چون بیشتر سرمایه های جمع آوری شده در آن برای صدقه دادن و نه ایجاد مهارت می باشد و درصد کمی از سرمایه ها در جهت رونق و تبدیل ایده به عمل قرار می گیرد. کراودفاندینگ ایرانی باید در خدمت هنرمندان و خیریه های کارآفرین است . سایت دیگر سایت حامی جو می باشد که مشابه کیک استارتر است. اگر چه این سایت اهداف خوبی را دنبال می کند اما سایت فعالی نیست و نتوانسته نقش خود را به طور مناسب ایفا کند .

کراودفاندینگ ایرانی - کراودفاندینگ ایرانی 2

سایت دیگر سایت مهربانه است که همانگونه که از اسمش پیداست برای مهربانی کردن طراحی شده است. این سایت اگر چه از سیستم سرمایه گذاری جمعی بهره می برد اما به هیچ عنوان کیک استارتر محسوب نمی شود و در واقع یک سایت برای حمایت از خیریه هایی است که برنامه های کارآفرینی جدی ندارند. اهداف این سایت اگرچه بسیار ارزشمند و انسانی هستند اما کمکی به رونق استارتاپ ها و کارآفرینی نمی کنند.
می توان گفت که تنها سایت مشابه کیک استارتر که موفق عمل می کند سایت ملاتیما می باشد. این سایت از طریق سیستم کراودفاندینگ برای ایده ها و رونق کارآفرینی پروژه های زیادی را ایجاد می کند و از طرح های خلاقانه حمایت و پشتیبانی می کند .
خیریه ی واقعی و کارآفرین
کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !
حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)
نمایشگاه صنایع دستی
خرید صنایع دستی