کمپین مهربانی

بهمن
۱۶

کمپین مهربانی

توسطalirastro |  

 
کمپین مهربانی
 
کمپین مهربانی - کمپین مهربانی
 
کمپین مهربانی روشی است که از طریق سیستم ایجاد کمپین برای فعالیت های اجتماعی سرمایه و پول جمع می کند. این روش فعالیت های بسیار خیرخواهانه ای انجام می دهد اما انتقاد جدی به کمپین مهربانی وارد است و آن اینست که رویکرد بخشش پول به دیگران مشکل آنها را فقط به صورت موقت حل خواهد کرد. اینکه به دیگران پول بدهید تا بتوانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند کار بسیار پسندیده ای است اما مشکل بسیاری از آنان را برای همیشه حل نخواهد کرد . بهتر است به جای جمع آوری پول و کمپین مهربانی برای رفع نیازهای افراد نیازمند ، زمینه شغل و رشد آنان را در اجتماع فراهم کرد. با انجام این کار می توان هم به رونق اشتغال کمک کرد و هم سطح اجتماعی افراد نیازمند را بهبود بخشید. ملاتیما نیز به عنوان یک مجموعه با رویکرد کراود فاندینگ و کمپین محور ، فعالیت می کند اما با سیستم بخشش پول به افراد نیاز مند مخالف است و هدف خود را بر پایه کارآفرینی قرار داده است. ملاتیما اعتقاد دارد که با افزایش رونق و کسب و کار در جامعه فقر اجتماعی نیز کم خواهد شد و بنابراین بر روی ایده ها و طرح های خلاقانه کاری سرمایه گذاری می کند و آنها را به سرانجام می رساند.
 
کمپین مهربانی - ملاتیما
 
ملاتیما مجموعه ای است که جهت حمایت از کارآفرینان طراحی شده است و تیمی متخصص و خبره در آن فعالیت دارند. افرادی که دارای ایده های فکری تازه و خلاقانه هستند می توانند روی ملاتیما حساب خاصی باز کنند و از آن به عنوان پله پرتاب خود استفاده کنند. ملاتیما بستری مناسب برای سرمایه گذاری و فروش و تبلیغ محصولات فراهم کرده است. شما با اعتماد به ملاتیما از فرصت بسیار مناسبی بهره مند خواهید شد و می توانید در کار و حرفه خود به سرعت پیشرفت کنید. پس وقت را از دست ندهید و به سایت ملاتیما سر بزنید.
 
کراودفاندینگ ایرانی
کمک مالی
انواع خیریه ها