کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !

دونیت یا صدقه جامعه ای نیازمند می سازد اما حمایت مالی از کار آفرینان جامعه ای قوی تر

فرض کنید به  فردی که زندگی خود را با ماهانه ۱ میلیون تومان می گذراند و هیچ آموزشی در راستای خرج کردن پول خود ندیده است ماهانه ۱ میلیون بیش تر کمک کنید کنید نتیجه چه می شود؟

فرد هزینه های زندگی خود را به ماهانه ۲ میلیون افزایش می دهد ، ماشین و گوشی قسطی می خرد غذا های گران تر مثل پیتزا می خورد و خودش را زیر انبوهی از بدهی دفن می کند

اما وقتی کمک مالی قطع شود چه اتفاقی می افتد ؟  او به خرج ماهانه ۲ میلیون عادت کرده است و خود را زیر انبوهی از قسط مدفون کرده است ، قطعا اگر کمک (صدقه یا دونیت) قطع شود که حتما این اتفاق می افتد او ورشکسته خواهد شد و زندگی بدتری را تجربه خواهد کرد

بنابراین به کسی ماهی ندهید ، ماهیگیری یاد دهید

پیشنهاد ما (ملاتیما) چیست ؟

بر حسب پیشنهاد بزرگان اقتصاد ، برای کمک به نیازمندان برای آن ها بستری ایجاد کنید که کار کنند و خودشان به صورت دائمی پول در بیاورند ، ملاتیما این کار را انجام داده و به صورت رایگان برای کارآفرینان و هنرمندان بستری ایجاد کرده است تا آن ها پروژه های خود را ایجاد کنند و مردم به جای صدقه (دونیت) دادن از آن ها حمایت کنند تا آن ها کسب و کاری ایجاد کنند و خود درآمد کسب کنند

ملاتیما چیست؟ (۱ دقیقه)