کمک به نیازمندان واقعی

ویدیو معرفی کمپین های خیریه ملاتیما در ۲ دقیقه

 

همواره برای تمام افرادی که دغدغه کمک به نیازمندان و کمک به دیگران را داشته اند مسئله ی کمک به نیازمندان واقعی بسیار گیج کننده بوده است زیرا در جامعه ی امروزی بسیار سخت می توان به افرادی که ادعای نیازمندی دارند اعتماد کرد ، از طرفی بسیاری از مردم به ارگان های دولتی اعتماد ندارند ، در این شرایط ملاتیما تصمیم گرفت تا بستری باشد قابل اعتماد برای خیرین تا بتوانند با آسودگی خاطر کمک به نیازمند بکنند ، ملاتیما تحت مالکیت شرکت آریا شتاب پردیس با شماره ثبت : ۱۴۸۴۳ دارای مجوز های نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت معدن تجارت و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال از وزارت ارشاد اسلامی برای هر کمپین هدفی مشخص ایجاد کرده است تا پول های خیرین به صورت هدفمند و صحیح خرج نیازمندان شود

ما در ملاتیما از شما دعوت می کنیم با آسودگی خاطر از کمپین ها حمایت کنید زیرا ما شرکتی مطمئن و با سابقه هستیم که با موسسات خیریه معتبر کار می کنیم

کمپین های خیریه و حمایتی در ملاتیما:

اگر به دنبال راه های کمک به دیگران و کمک به نیازمندان و کمک کردن به دیگران هستید از کمپین های زیر دیدن کنید

کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

 معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۵ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پا...

 • 560% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۴ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 1324% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۳ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 641% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
کاربر
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۲ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 855% از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده