کمک کردن به دیگران

دی
۲۰

کمک کردن به دیگران

توسطalirastro |  

کمک کردن به دیگران

کمک کردن به دیگران

کمک کردن به دیگران شاید یکی از بزرگترین اهداف هر انسان با خردی برای انجام یک زندگی متعالیست. اما موثرترین راه برای کمک کردن به دیگران کدام است؟ آیا تا به حال شده است که در خیابان به فردی که ظاهرا بی پول است کمک کنید؟ بسیاری از ما این کار را کرده ایم تا به زعم خودمان کار خیری انجام داده باشیم. اما باید این را بدانید که اکثر انها نیازمندان واقعی نیستند. آنها شغل و حرفه شان گدایی است و از طریق احساسات مردم کسب پول و درآمد می کنند. بسیاری از آنان حتی دارای درآمدهای زیاد و سرشار هستند و دارای حساب های بانکی پر از پولی هستند که شما از آنها خبر ندارید.تلویزیون تا به حال چندین بار در اخبار، افراد متکدی را نشان داده است که با مقادی زیادی پول دستگیر شده اند. پس کمک کردن از طریق دادن پول در خیابان به افراد متکدی و ظاهرا نیازمند روش مناسبی نیست و بهتر است که شما به صورت درست به نیازمندان کمک کنید.

کمک کردن به دیگران

یکی از راه های کمک کردن به دیگران کارآفرینی و مهیا کردن بسترهای آن است. شما با آموزش شغل و ایجاد کار برای آنها هم به او کمک مالی می کنید و هم به وضعیت اجتماعی و روحی او کمک می کنید، که این نگرش حمایت از کمپین های خیریه های کارآفرین و هنرمندان در سایت ملاتیما است.در واقع کار باعث افزایش سطح اجتماعی نیازمندان و افزایش اعتماد بنفس آنان می شود. با پول دادن تنها افراد را تن پرور می کنید. بسترهای شغل و رونق آن می تواند زندگی افراد نیازمند را دگرگون سازد و آنها بتوانند احساس کنند که در جامعه نقشی مفید و سازنده دارند.
ملاتیما مجموعه ای است که در آن همین اتفاق صورت گرفته است. از طریق ایجاد پروژه های جذاب و عالی برای مهارت آموزی و کارآفرینی و فروش محصولات افراد، کار و کسب آنها را رونق می دهد و بضاعت مالی آنها را افزایش می دهد.ملاتیما سالهاست که از افراد مختلف که بضاعت مالی مناسبی ندارند حمایت می کند و با ایجاد بسترهای کارآفرینی از طریق مجموعه خود برای آنها درآمد زایی می کند.

کمک کردن به دیگرانکمک به دیگران
فروشگاه صنایع دستی
نمایشگاه صنایع دستی
خرید صنایع دستی
حراجی اینترنتی