کمک کردن به نیازمند

بهمن
۱۳

کمک کردن به نیازمند

توسطalirastro |  

 
کمک کردن به نیازمند
 
کمک کردن به نیازمند - کمک کردن به نیازمند
 
کمک کردن به نیازمند امری ضروری و خداپسندانه است که امروزه از آن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی افراد نام برده می شود، بدین معنا که کلیه افراد یک جامعه وظیفه دارند در کنار مسئولیت های شخصی خود تا حد توان خود به نیازمندان جامعه کمک نمایند.
اما استراتژی های کمک به نیازمندان در جوامع مختلف با هم متفاوت است. رویکرد اصلی جوامع توسعه یافته غربی، کمک به افراد برای یافتن شغل و ساختن آینده به دست خودشان است. این رویکرد با اقداماتی مانند آموزش و توانمندسازی نیازمندان جهت بر عهده گرفتن شغل، کمک به آنها برای ایجاد کسب و کار شخصی، حمایت از ایده های آنها و … تحقق می یابد. هرچند در کنار این امر، کمک به افراد کم توان و ناتوان نیز در دستور کار این دسته از جوامع قرار دارد، اما به واقع رویکرد اصلی همان اشتغال فرد نیازمند است.
 
کمک کردن به نیازمند - کمک کردن به نیازمند
 
برخی کشورهای در حال توسعه نیز از این رویکرد استقبال نموده و تلاش دارند فرهنگ کار و اشتغال را در جامعه خود ترویج دهند. هند و مالزی از جمله این کشورها هستند. کشورهایی که با اتخاذ این روش در کنار سایر سیاست ها از توسعه و رشد مناسبی در سال های اخیر برخوردار بوده اند.
اما نگاهی به وضعیت ایران در این خصوص نشان می دهد که ما وضعیت چندان مناسبی نداریم. علیرغم تمایل زیاد مردم ما به کمک به همنوعان، این امر در مسیر مناسبی هدایت نشده است. کمک های کوچک و بزرگ مردم بدون هدف خرج شده و تاثیری بنیادین بر روی بهبود وضعیت نیازمندان ندارد.
در همین راستا ملاتیما با هدف هدایت صحیح سرمایه های ارزشمند حامیان شکل گرفته است. افرادی که دغدغه کمک دارند، اما ترجیح می دهند سرمایه خود را در مسیر حمایت از ایده ها، توسعه کسب و کار، حمایت از هنرمندان و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی قرار دهند.
 
هنرهای خانگی
صنایع دستی چوبی