کیک استارتر در ایران

بهمن
۰۲

کیک استارتر در ایران

توسطalirastro |  

کیک استارتر در ایران

کیک استارتر در ایران

به نظرتان سایتی مشابه کیک استارتر در ایران وجود دارد ؟ در این مقاله می خواهیم یکی از قویترین سایت های کیک استارتر در ایران را به شما معرفی کنیم . پس همراه ملاتیما باشید .
کیک استارتر سایتی بسیار موفق است که از طریق جمع آوری پول از عده کثیری از مردم که آن را سرمایه گذاری جمعی می خوانند، سرمایه لازم جهت شروع ایده خود و تبدیل آن به واقعیت را در اختیار افراد قرار می دهد.
در ایران نیز سایت هایی به تقلید از آن شروع به فعالیت کرده اند. سایت هایی وجود دارند که مشابه کیک استارتر عمل می کنند و ادعا دارند که بر اساس سیستم کراود فاندینگ عمل می کنند.
حال بیایید ببینیم که کدامیک کیک استارتری موفق در ایران است. اساس کار کیک استارتر اینست که بر اساس کراود فاندینگ برای رونق ایده ها و کارها و تولیدات سرمایه جمع می کند. با این مقیاس می توان به نتیجه رسید.

کیک استارتر در ایران - کراود فاندینگ

دونیت سایتی است که بر اساس کراود فاندینگ عمل می کند اما کیک استارتر نیست چون درون آن اکثرا خیریه های زیادی فعالیت دارند که بیشتر بر محور صدقه دادن فعالیت می کنند و تنها بخشی از سرمایه آنان به آموزش و کارآفرینی تعلق گرفته است.
حامی جو سایتی دیگر که هر چند از تولید و کارآفرینی حمایت می کند اما فعال و پویا نیست به همین دلیل کیک استارتر موفقی نیست.
مهربانانه هم سایتی کراود فاندینگ است اما به هیچ عنوان کیک استارتر محسوب نمی شود چون تمام فعالیت آن در راستای کمک به افراد بی بضاعت و خیریه ها قرار گرفته است.
ملاتیما تنها سایتی است که بستری مشابه کیک استارتر را بر اساس کراود فاندینگ ایجاد کرده است تا هنرمندان و خیریه ها بتوانند کارآفرینی کنند و به تولیدات و ایده های خلاقانه خود بیندیشند. ملاتیما بدون شک یک پلتفرم کیک استارتر در ایران است.
کیک استارتر در ایران - ملاتیما

کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !
حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)
نمایشگاه صنایع دستی
خرید صنایع دستی
فروشگاه صنایع دستی
حراجی اینترنتی