کیک استارتر های ایرانی

بهمن
۱۱

کیک استارتر های ایرانی

توسطalirastro |  

کیک استارتر های ایرانی

کیک استارتر های ایرانی

در ایران کیک استارتر های ایرانی نوپایی در حال خدمت رسانی می باشند ، حال ما قصد داریم طی آشنایی شما با سایت کیک استارتر ، یکی از قدرتمند ترین سایت های کیک استارتر را به شما معرفی نماییم . همانطور که می دانیم کیک استارتر یک سایت آمریکایی مشهور در زمینه کراود فاندینگ و یا تامین مالی جمعی است. در این روش که در سال های اخیر اقبال ویژه ای به آن در سرتاسر دنیا نشان داده می شود، ایده های نو توسط افراد دارای ایده پرزنت شده و حامیان سایت به سرمایه گذاری در این ایده ها می پردازند. در این روش، عمدتا سرمایه مورد نیاز برای ایده ها از طریق سرمایه های کوچک حامیان تامین می شود.

کیک استارتر های ایرانی - کراود فاندینگ

کیک استارتر سایتی بین المللی است که به چهار زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیانی پروژه ثبت می کند. این امر سبب شده است تعداد پروژه های فعال در آن بیشتر شده و همین طور حمایت بیشتری از سوی حامیان در سراسر دنیا کسب نماید.
اما همانند بسیاری از حوزه های کسب و کار، وجود تحریم ها سبب شده است ایرانیان امکان استفاده از این سایت و سایر سایت های مشابه و معتبر آمریکایی در زمینه تامین مالی جمعی را نداشته باشند.
این امر موجب شده است ایده تامین مالی جمعی، به عنوان ایده ای تاثیرگذار در زمینه رشد و توسعه کارآفرینی با روشی دیگر وارد ایران شده و به نوعی بومی سازی شود. ایده تامین مالی جمعی پایه گذار ایجاد سایت های ایرانی شبیه کیک استارتر شده است. ملاتیما نیز یکی ازمهم ترین و فعال ترین سایت های تامین مالی جمعی به شمار می رود.

کیک استارتر های ایرانی

در ملاتیما ، هنرمندان و خیریه ها می توانند به آسانی ایده خود را ثبت نموده و با معرفی مزایا و تعیین پاداش های حامیان، آن را پرزنت نمایند. بدین ترتیب حامیان سایت با سرمایه گذاری بر روی ایده ثبت شده، فرد صاحب ایده را برای آغاز مسیر یاری کرده تا بتواند با سرمایه جذب شده، کسب و کار خود را آغاز نماید.
کلیه رویه های مورد نیاز، مانند نحوه ثبت نام، نحوه معرفی نمودن پروژه، نحوه جذب سرمایه، تخصیص پاداش ها و … در ملاتیما به خوبی تعریف شده است. همچنین در سایت ملاتیما همانند کیک استارتر، محدودیتی برای نوع پروژه وجود ندارد و هر فرد با هر ایده ای از ایده های هنری، آموزشی، اجتماعی ، خیریه و .. می تواند پروژه خود را ثبت کرده و سرمایه مورد نیاز کسب و کار خود را جذب نماید.

خیریه ی واقعی و کارآفرین
کمک به دیگران
راه و روشهای کمک به دیگران
نمایشگاه صنایع دستی