گزارش کمپین شماره ۱۱

آذر
۱۲

گزارش کمپین شماره ۱۱

توسطalirastro |  

سلام خدمت شما
مثل همیشه گزارش مالی کمپین های استارتاپ دانشجویی ملاتیما را که شما در رقم زدن آن سهم داشتید را منتشر می کنیم ، مجموع محبت های شما در کمپین شماره ۱۱ ، مبلغ ۱.۱۶۵.۰۰۰ تومان بود و طبق گزارش خیریه طلوع مهر و دوستی اصفهان این پول برای حمایت از موارد آموزشی به کودکان کار اختصاص یافت . خیلی ممنونیم از تک تک شما حامیان
 
استارتاپ دانشجویی ملاتیما