گزارش کمپین های ۹ و ۱۰ ملاتیما

آبان
۰۵

گزارش کمپین های ۹ و ۱۰ ملاتیما

توسطalirastro |  

استارتاپ دانشجویی ملاتیما
کودکان کار خیریه طلوع مهر و دوستی قطعا تا این اندازه از محبت های شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنن ، مجموع حمایت های شما در این دو کمپین مبلغ ۱.۰۸۳.۰۰۰ تومان بود که این مبلغ صرف اجاره دوماه خیریه طلوع مهر و دوستی اصفهان شد تا این بچه ها با خیال راحت دوره های آموزشی و مهارتی خودشون رو طی کنن. به صفحه اینستاگرام ما بیاید و در جریان تمامی برنامه ها و همایش هامون برای کودکان کار قرار بگیرید .
تصویر پایین گزارش مالی کمپین های شماره ۹ و ۱۰ ملاتیما می باشد که توسط خیریه معتبر طلوع مهر و دوستی اصفهان برایمان ارسال گردیده است .
گزارش کمپین های 9 و 10 ملاتیما - گزارش کمپین های 9 و 10 ملاتیما