آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

اردیبهشت
۰۸

کمک به دیگران و معرفی خیریه انجمن قلب آمریکا

کمک به دیگران و معرفی خیریه انجمن قلب آمریکا   نویسنده : کتایون صمدی     دسته بندی: سلامت کشور : ایالات متّحده فرد اول خیریه : نانسی براون وبسایت:…

اردیبهشت
۰۶

کمک به دیگران و معرفی خیریه دمات لوتری آمریکا

  کمک به دیگران و معرفی خیریه دمات لوتری آمریکا   نویسنده : کتایون صمدی     در این مقاله به معرفی یکی از بهترین خیریه های جهان می پردازیم…

اردیبهشت
۰۶

کمک به دیگران و معرفی انجمن سرطان آمریکا

  کمک به دیگران و معرفی انجمن سرطان آمریکا   نویسنده : کتایون صمدی   دسته بندی : سلامت کشور : ایالات متّحده فرد اول خیریه : گری ردی وبسایت…

اردیبهشت
۰۳

کمک به دیگران و معرفی خیریه جهان بین

  کمک به دیگران و معرفی خیریه جهان بین   نویسنده : کتایون صمدی   در این مقاله به معرفی یکی از بهترین خیریه های جهان می پردازیم ، مقاله…