آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

خرداد
۰۴

کمک به دیگران و معرفی خیریه دانا فاربر

  کمک به دیگران و معرفی خیریه دانا فاربر   نویسنده : کتایون صمدی     دسته بندی : مراقبت از سلامت و اجتماع کشور : ایالات متّحده فرد اول…

خرداد
۰۴

کمک به دیگران و معرفی خیریه اسلوان کترینگ

  کمک به دیگران و معرفی خیریه اسلوان کترینگ   نویسنده : کتایون صمدی     دسته بندی : مراقبت سلامت و اجتماع کشور : ایالات متحده فرد اول خیریه…

خرداد
۰۴

کمک به دیگران و معرفی خیریه آرزو آمریکا

  کمک به دیگران و معرفی خیریه آرزو آمریکا   نویسنده : کتایون صمدی     دسته بندی : جوانان کشور : ایالات متحده فرد اول خیریه : دیوید ویلیامز…

خرداد
۰۴

کمک به دیگران و معرفی خیریه امدادی کاتولیک

  کمک به دیگران و معرفی خیریه امدادی کاتولیک   نویسنده : کتایون صمدی     دسته بندی : نیازهای داخلی کشور : ایالات متحده فرد اول خیریه : سین…