آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

مرداد
۲۹

گزارش کمپین شماره ۶

سلام ، سلام و سلام در نتیجه کمپین شماره ۶ ، شما ۶۴۸ هزار تومان پول به خیریه طلوع مهر و دوستی کمک نمودید و این خیریه توانست با این…