آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

شهریور
۲۸

گزارش کمپین های ۷ و ۸ خیریه ملاتیما

سلام به همت شما تونستیم در مجموع این ۲ کمپین ، مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان رو جمع آوری کنیم و برای ۱۰ نفر از کودکان کار لوازم التحریر تهیه کنیم ….