علی اسماعیل زاده

 نام علی اسماعیل زاده
 مدت عضویت تیر ۱۳۹۸

پروژه ها

اجسام فضایی (ترکیب چوب ...
از علی اسماعیل زاده

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید بیش تر افراد فکر می کنند صنایع دس...

  • 39%سرمایه دریافتی
  • 1,000,000 هدف
  • تمام شده ناموفق