صنایع دستی هنر 33

 نام صنایع دستی هنر 33
 مدت عضویت تیر ۱۳۹۸

پروژه ها

اصیل ترین هنر اصفهان (خ...
از صنایع دستی هنر 33

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید اصیل ترین هنر اصفهان (خاتم کاری)...

  • 0%سرمایه دریافتی
  • 1,000,000 هدف
  • تمام شده ناموفق