malatima

malatima

09190495950

 نام malatima
 مدت عضویت تیر ۱۳۹۸

پروژه ها

بهترینِ صنایع دستی اصفه...
از malatima

بهترینِ صنایع دستی اصفهان مهلت این پروژه به اتمام رسیده است برای خرید از صنایع دستی اصفهان به صفحه ی بهترین صن...

 • 114%سرمایه دریافتی
 • 2,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
بهترینِ صنایع دستی اصفه...
از malatima

بهترینِ صنایع دستی اصفهان – دومین انتشار موفق شما یک اثر هنری خاص و با کیفیت را چگونه می شناسید ؟ کیفیت ...

 • 86%سرمایه دریافتی
 • 2,000,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
قلم زنی (فروش ویژه)...
از malatima

محصولات قلم زنی ملاتیما در ۱:۴۹ دقیقه نسل جدید پروژه های صنایع دستی ملاتیما محصولات قلم زنی ملاتیما برای هدیه ...

 • 23%سرمایه دریافتی
 • 2,000,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
گل های مینیاتوری...
از malatima

پس از تجربه موفق پروژه های صنایع دستی اصفهان و پروژه ی قاب های قلم زنی تصمیم گرفتیم تا برای شما سری جدیدی از م...

 • 29%سرمایه دریافتی
 • 2,000,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت از کودکان کار ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 73%سرمایه دریافتی
 • 2,500,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
محصولات چرمی با قیمت بس...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات چرمی با قیمت بسیار مناسب...

 • 26%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
منتخب مینا و خاتم...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید منتخب مینا و خاتم در این پروژه ۳...

 • 0%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
کمپین حمایت دانشجویی از...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۲) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 152%سرمایه دریافتی
 • 1,700,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین سفالگری به سبک مد...
از malatima

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید کمپین کارآفرینی سفالگری به سبک م...

 • 43%سرمایه دریافتی
 • 700,000 هدف
 • تمام شده ناموفق
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۳) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 162%سرمایه دریافتی
 • 1,200,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۴) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 183%سرمایه دریافتی
 • 1,200,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت مردمی از کو...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت مردمی از کودکان کار (بهترین راه شکرگزاری خدا) ملاتیما وب سایتی...

 • 473%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۶ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 641%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۷ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 285%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۸ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 606%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۹ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 604%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۰ ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (...

 • 470%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۱ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 1299%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۲ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 855%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۳ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 641%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۴ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پایه...

 • 1324%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق
کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

 معرفی کمپین های ملاتیما در دو دقیقه کمپین حمایت از کودکان کار ۱۵ ملاتیما یک استارتاپ دانشجویی است ، که بر پا...

 • 560%سرمایه دریافتی
 • 1,000,000 هدف
 • تمام شده موفق