نگارینا

 نام نگارینا
 مدت عضویت تیر ۱۳۹۸

پروژه ها

میناکاری قدمتی به انداز...
از نگارینا

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات میناکاری هنری به قدمت اص...

  • 0%سرمایه دریافتی
  • 1,000,000 هدف
  • تمام شده ناموفق