رها مهدوی

 نام رها مهدوی
 مدت عضویت تیر ۱۳۹۸

پروژه ها

میناکاری روی سفال...
از رها مهدوی

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید محصولات میناکاری روی سفال در اکث...

  • 24%سرمایه دریافتی
  • 1,000,000 هدف
  • تمام شده ناموفق