زهرا مراقی

 نام زهرا مراقی
 مدت عضویت تیر ۱۳۹۸

پروژه ها

گلیم های دست باف...
از زهرا مراقی

اگر با ملاتیما و نحوه ی خرید از آن آشنا نیستید ویدئو ی زیر را ببینید گلیم های دست باف ساخته شده از پشم خالص و ...

  • 66%سرمایه دریافتی
  • 1,000,000 هدف
  • تمام شده ناموفق