آرشیو موضوعی پروژه ها

پروژه ها

گلیم های دست باف...
از زهرا مراقی

اگر با ملاتیما و نحوه ی خرید از آن آشنا نیستید ویدئو ی زیر را ببینید گلیم های دست باف ساخته شده از پشم خالص و ...

 • 66% سرمایه دریافتی
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
مجموعه نقاشی ها بر سنگ ...
از مهدی خرمیان

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید شاید کم تر پیش می آید که در فروشگ...

 • 22% سرمایه دریافتی
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
اجسام فضایی (ترکیب چوب ...
از علی اسماعیل زاده

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید بیش تر افراد فکر می کنند صنایع دس...

 • 39% سرمایه دریافتی
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده
بهترین های نمد بافی و ت...
از اتحادیه صنایع دستی شهر کرد

اگر با نحوه ی خرید از ملاتیما آشنایی ندارید ویدیوی ۴۰ ثانیه ای زیر را ببینید بهترین های نمد بافی و ترمه دوزی ش...

 • 32% سرمایه دریافتی
 • 1,000,000هدف
 • تمام شده