آرشیو موضوعی بلاگ

دی
۲۶

استارتاپ های دانشجویی در دنیا

استارتاپ های دانشجویی در دنیا وجود فضای تحقیق و توسعه در دانشگاه های برتر دنیا موجب شده است دانشگاه ها خاستگاه تعداد زیادی از استارتاپهای موفق باشند. این امر به…

دی
۲۶

استارتاپ های دانشجویی در ایران

استارتاپ های دانشجویی در ایران استارتاپهای دانشجویی ایرانی نیز مانند سایر انواع استارتاپها در حال رشد و توسعه هستند. در سالهای اخیر استارتاپهای موفقی را شاهد بوده ایم که توسط…

دی
۲۴

دونیت ۲nate

سرمایه گذاری جمعی، تمرکز بر پروژه های خیریه یا پروژه های کارآفرینی؟ برای بهبود وضعیت اشتغال و وضعیت رفاه یک جامعه بهترین راهکار، حمایت از ایده های خلاقانه و نوظهور…

دی
۲۴

استارتاپ فرهنگی

استارتاپ فرهنگی استارتاپهای فرهنگی استارتاپهایی هستند که در حوزه فرهنگ و هنر به فعالیت می پردازند. استارتاپهای فرهنگی به دلیل ویژگیهای خاص خود در کشور ما کمتر مورد اقبال عمومی…