چرا حمایت کنیم؟

روند حمایت

انتخاب

انتخاب

 

۱- هر کسی معیار خاصی برای مناسب دانستن یک پروژه دارد. شما می توانید با جستجو در میان تمام پروژه ها، در وب سایت به پروژه ی دلخواه خودتان متناسب با معیار هایتان دست یابید.

حمایت

حمایت

 

۲- بعد از این که پروژه مورد نظر خودتان را پیدا کردید، میتوانید داخل صفحه مخصوص همان پروژه، تمام مستندات مربوط به پروژه را ببینید و از سمت راست صفحه، پاداشی که در عوض حمایت در نظر گرفته شده را دریافت کنید.

رشد

رشد

 

۳- با حمایت شما از مبتکرین و مخترعین شما به آن ها فرصت رشد و پیشرفت را داده اید هدیه ای گران بها که هیچ وقت فراموش نمی شود

تضمین کیفیت

اساتید دانشگاه و متخصصان بازاریابی ما تمام مراحل پروژه را بررسی می کنند تا هیچ پروژه ی بی کیفیتی اجازه ی ورود در سایت را پیدا نکند.

وظیفه ما

بزرگترین سرمایه های ما کسانی هستند که به رشد مخترعین و مبتکرین کمک می کنند ما هم با تمام ویژگی های ممکن از شما حمایت می کنیم.

ارائه پروژه های بسیار با کیفیت که از فیلتر های زیادی می گذرند.

امکان دریافت پاداش های مختص هر پروژه در عوض حمایت از آن ها

اگر پروژه ای سرمایه لازم برای شروع کار را کسب نکرد پول به حساب شما به طور کامل برمی گردد.

هویت مخترعین و کارافرینان در صفحه ی هر پروژه قابل مشاهده و اطلاعات مسئولین سایت در قسمت درباره ما در دسترس است.